Vadovo darbotvarkė

Spalio 26–30 d. 

Pasitarimas su specialistais.

Darbas su dokumentais.

Interesantų priėmimas.