Teisės aktai

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Dėl regioninių parkų ir draustinių įsteigimo
Dėl Anykščių regioninio parko nuostatų patvirtinimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMAI

Dėl Anykščių regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo


VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI

Anykščių regioninio parko direkcijos nuostatai

SPECIALIEJI PLANAI 

Regioninį parką valdo biudžetinė įstaiga – regioninio parko direkcija.

Direkcijai vadovauja regioninio parko direktorius, kurį skiria pareigoms ir atleidžia iš jų Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorius.

Direkcija atsako už parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų apsaugą, organizuoja jų priežiūrą ir tvarkymą, skatina pažintinį turizmą, racionalų gamtos išteklių naudojimą, pagal kompetenciją kontroliuoja, kad fizinių ir juridinių asmenų veikla parko teritorijoje atitiktų nustatytąją parko apsaugos ir naudojimo tvarką, turi kitas direkcijos nuostatų nustatytas teises ir pareigas.

Regioninio parko teritorijoje valstybinę gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos kontrolę pagal kompetenciją vykdo direkcija, kitos įgaliotos institucijos.