Priskirti draustiniai

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr.V-180 Anykščių regioninio parko direkcijai priskirtos nacionalinės saugomos teritorijos ir Natura 2000 teritorijos. Visos jos yra ne parko teritorijoje ir neturi atskiros administracijos.

Anykščių regioninio parko direkcija nacionalinėse saugomose teritorijose ir Natura 2000 statusą turinčiose teritorijose pagal Valstybinę aplinkos monitoringo programą vykdo rūšių ir buveinių stebėseną, nustatinėja planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio šioms teritorijoms reikšmingumą, derina miškotvarkos projektus.

Nacionalinės saugomos teritorijos:

1. Armonos geologinis draustinis (146 ha). Draustinis įsteigtas 1960 m., Ukmergės rajone, siekiant išsaugoti Devono periodo atodangas su šarvuotųjų ir riešapelekių žuvų liekanomis Šventosios upės krantuose.
2. Baldono geomorfologinis draustinis (197 ha). Draustinis įsteigtas 1988 m., Anykščių ir Molėtų rajonuose, siekiant išsaugoti unikalias reljefo formas, gilų ežeringą dubaklonį.
3. Dukstynos entomologinis draustinis (46 ha). Draustinis įsteigtas 1979 m., Ukmergės rajone, siekiant išsaugoti reliktinio drugio - stepinio perlinuko populiaciją.
4. Gykių botaninis draustinis (96 ha). Draustinis įsteigtas 1974 m., Anykščių rajone, siekiant išsaugoti būdingą tarpinio tipo Vakarų Aukštaitijos plynaukštės pelkę su retų rūšių augalų augimvietėmis.
5. Kepurinės telmologinis draustinis (700 ha). Draustinis įsteigtas 1988 m., Kupiškio rajone, siekiant išsaugoti stambių pelkėtų masyvų kraštovaizdį.
6. Plaštakos hidrografinis draustinis (40 ha). Draustinis įsteigtas 1992 m., Anykščių ir Ukmergės rajonuose, siekiant išsaugoti gilaus slėnio mažai vingiuotą Plaštakos upelį.

7. Sakonių balos telmologinis draustinis (61 ha). Draustinis įsteigtas 1974 m., Kupiškio rajone, siekiant išsaugoti Užuraisčio pelkę.
8. Siesarties kraštovaizdžio draustinis (746 ha). Draustinis įsteigtas 1992 m., Ukmergės rajone, siekiant išsaugoti Siesarties upės slėnio kraštovaizdį su raiškiomis erozinėmis formomis, žiobrių nerštavietėmis.


9. Stabulankių geologinis draustinis (6 ha). Draustinis įsteigtas 1988 m., Utenos rajone, siekiant išsaugoti ledyno paliktą riedulyną, smulkiai kalvoto ir dauboto šoninių morenų ruožo kelias gretimas akmeningas pakilumas ir slėnumas.
10. Šventosios ichtiologinis draustinis (667 ha). Draustinis įsteigtas 1974 m., Anykščių, Ukmergės bei Jonavos rajonuose, siekiant išsaugoti lašišų, šlakių, upėtakių ir žiobrių nerštavietes.
11. Šventosios kraštovaizdžio draustinis (1 222 ha). Draustinis įsteigtas 1974 m., Anykščių rajone, siekiant išsaugoti raiškų Šventosios upės slėnio kraštovaizdį.
12. Virintos hidrografinis draustinis (550 ha). Draustinis įsteigtas 1992 m., Anykščių ir Molėtų rajonuose, siekiant išsaugoti gilaus salpinio slėnio smarkiai vingiuotą Virintos vidurupio atkarpą.
13. Žuvintės kraštovaizdžio draustinis (234 ha). Draustinis įsteigtas 1992 m., Ukmergės rajone, siekiant išsaugoti Žuvintės upelio gilaus erozinio slėnio kraštovaizdį.
14. Pelyšos geologinis draustinis (60 ha). Draustinis įsteigtas 1960 m., Anykščių rajone, siekiant išsaugoti Devono periodo atodangų kompleksus su gausiomis šarvuotųjų ir riešapelekių žuvų liekanomis Pelyšos upelio krantuose.
15. Barnėnų telmologinis draustinis (24 ha). Draustinis įsteigtas 1974 m., Ukmergės rajone, siekiant išsaugoti Vidurio Lietuvos lygumai būdingą Barnėnų pelkę.
16. Smiltynės botaninis-zoologinis draustinis (5 ha) Draustinis įsteigtas 2012 m., Ukmergės rajone, siekiant išsaugoti natūralias stepių buveines, kuriose galima rasti retus drugius - stepinį perlinuką, baltajuostį ir juodataškį melsvį, machaoną, smiltyninę hesperiją,o drėgnesnėse pievose auga paprastieji kardeliai, šalmuotosios gegužraibės, melsvieji gencijonai.
17. Žaliosios pievų botanininis-zoologinis draustinis (40 ha). Draustinis įsteigtas 2012 m., Anykščių rajone. Jame gausu saugomų augalų (mažoji ir vyriškoji gegužraibės, pievinė gencijonėlė, žalsvažiedė blandis, baltijinė ir raudonoji gegūnės), drugių (mažoji ir tamsioji šaškytės, akiuotasis satyras, rudaakis satyriukas, auksuotoji šaškytė), žirgelių (šarvuotoji skėtė), varliagyvių (skiauterėtasis tritonas) rūšių.
18. Iženo telmologinis draustinis (318 ha). Įsteigtas 1974 siekiant išsaugoti Vakarų Auktaičių prieškalvėms būdingą Iženo pelkės kompleksą.