Poveikio aplinkai reikšmingumo nustatymas

POVEIKIO APLINKAI REIKŠMINGUMO NUSTATYMAS

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio įsteigtoms ar potencialioms "Natura 2000" teritorijoms reikšmingumas nustatomas vadovaujantis reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašu.

Dėl išvados kreiptis į direkciją su laisvos formos prašymu, pateikiant informaciją apie planuojamą statinį ir užpildant Aprašo 3 priedo bendrąją bei A dalis (raštu ir skaitmeniniame formate).

Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms "Natura 2000" teritorijoms reikšmingumo nustatymo forma parsisiuntimui.