Parko produkto ženklas

zenklas

Saugomos teritorijos traukia keliautojus savo gamtinėmis ir kultūrinėmis vertybėmis, tačiau geriems kelionės įspūdžiams lygiai tiek pat svarbi kokybiška bei autentiška produktų ir paslaugų pasiūla: apgyvendinimas, gido paslaugos, tradicinių amatų dirbiniai ir t.t.

Siekiant atkreipti keliautojų dėmesį į produktus ir paslaugas, skatinančias kultūrinio ir gamtinio paveldo pažinimą, tradicinių amatų ar kultūrinių vertybių tąsą, sukurtas Anykščių regioninio parko produkto ženklas. Šis ženklas – tai vienas iš būdų skatinti saugomų teritorijų lankytojus paslaugas ir produktus įsigyti iš vietos gyventojų. Saugomos teritorijos produkto ženklas padės atpažinti, kad paslauga teikiama, ar produktas pagamintas vietos gyventojo. Ženklo turėtojas pirmiausiai bus tas, kuris gyvena ar veiklą vykdo saugomoje teritorijoje, taip pat savo veikla nepažeidžia saugomų vertybių, turi etnografiniam regionui būdingus produktus. Tokiu būdu siekiama skatinti vietos ekonomiką, sudaryti palankesnes sąlygas gyvenantiems saugomose teritorijose, skatinti partnerystę tarp vietos gyventojų ir saugomos teritorijos direkcijos. Anykščių regioninio parko produkto ženklas bus suteikiamas šioje teritorijoje pagamintoms prekėms ir paslaugoms, teikiamoms vadovaujantis tokiais kriterijais kaip autentiškumas, gyvosios gamtos tausojimas ir nauda žmonių sveikatai, pritaikomumas nedidelėms lankytojų grupėms, nauda vietos bendruomenei ir kt. Ženklas bus suteikiamas pagal pateiktas paraiškas ir įvertinus atitikimą nustatytiems kriterijams.

Šis ženklas - viena iš darnaus turizmo skatinimo priemonių. Jis skirtas vietos produktų gamintojams, amatininkams, turizmo paslaugų teikėjams ir kitiems vietos gyventojams, savo veikla prisidedantiems prie darnaus turizmo plėtros Lietuvos saugomose teritorijose.

Saugomos teritorijos produkto ženklas bus lengvai atpažįstamas nacionaliniu lygmeniu, nes pats ženklo simbolis „paukštis“ yra bendras visų Lietuvos saugomų teritorijų vietos produktams. Jis padės keliaujantiems atrasti, o vietos žmonėms populiarinti savo bendruomenių projektus ir paslaugas, kurios atitinka pagrindines darnaus vystymosi vertybes.

Paženklinti Anykščių regioninio parko produkto ženklu produktai ir paslaugos bus populiarinami Anykščių regioninio parko Lankytojų centre, tinklalapyje www.anyksciuparkas.lt, žiniasklaidos priemonėse, leidiniuose. Interaktyviame maps.lt žemėlapyje „Keliaujantiems lėtai“ bus pateikiami ženklo naudotojų kontaktiniai duomenys ir trumpas teikiamų paslaugų ir gaminamų produktų aprašymas.

Prekių ar paslaugų teikėjų atitikimą Anykščių regioninio parko produkto ženklo suteikimo kriterijams vertina ir sprendimą dėl ženklo suteikimo priima Anykščių regioninio parko direktoriaus sudaryta komisija.

Paraiškos formą, ženklo suteikimo kriterijus ir kitus dokumentus galima atsisiųsti iš žemiau esančio sąrašo:

 

Dokumentas

Dydis

Atsiųsti dokumentą

Anyksčių regioninio parko ženklo suteikimo reglamentas

280 KB

Atsisiųsti

Anykščių regioninio parko produkto ženklo bendrieji nuostatai

270 KB

Atsisiųsti

Anykščių regioninio parko produkto ženklo suteikimo kriterijai, kuriuos turi atitikti paslaugų teikėjas

302 KB

Atsisiųsti

Anykščių regioninio parko produkto ženklo suteikimo kriterijai, kuriuos turi atitikti produkto gamintojas

309 KB

Atsisiųsti

Paraiška dėl Anykščių regioninio parko produkto ženklo naudojimo

47 KB

Atsisiųsti

Deklaracija dėl veiklos, neprieštaraujančios Anykščių regioninio parko tikslams

32 KB

Atsisiųsti

Paraiškas siųsti adresu:

Anykščių regioninio parko direkcija
J. Biliūno g. 55, 29110 Anykščiai.
Iškilus klausimams prašome kreiptis telefonu (8 381) 51 243, arba el.paštu [email protected]

 

ASMENYS, KURIEMS SUTEIKTA TEISĖ NAUDOTIS
ANYKŠČIŲ REGIONINIO PARKO PRODUKTO ŽENKLU:

1. UAB „Pilnatvė“ – rankų darbo muilų, natūralios kosmetikos gamyba.

Produktai kuriami iš lietuviškų žolynų, natūralių aukščiausios kokybės eterinių aliejų, medaus, sakų ir kitų gėrybių, sukurtų pačios gamtos. UAB „Pilnatvė“ įsikūrusi Anykščių menų inkubatoriuje, savo veikla siekia atgaivinti seną bei galingą ryšį tarp žmogaus ir gamtos. Rengiamos kūrybinės dirbtuvės, vedami praktiniai mokymai jaunimui apie gamtą, jogą, sveiką gyvenseną, savęs pažinimą.

[email protected]; www.gamtospilnatve.lt; mob. (+370 615) 98 769

2. Rita Vasiliauskienė – naminės duonos kepimas, vaškinių žvakių liejimas, karpiniai iš popieriaus.

Vaškinių žvakių liejimas – tai senas ir jau pamirštas amatas, o juk žvakės mus lydi visą gyvenimą: nuo gimimo iki mirties. Žvakės čia liejamos senuoju būdu – „su lanku“. Popieriaus karpiniai – dar viena regioninio parko vizitinė kortelė – panaudojami įrėmintiems paveikslams, atvirukams, knygų iliustracijoms. Šios kūrėjos rankomis padaryti gaminai – tai unikalus kūrybinis darbas iš popieriaus, sukurtas žirklių ar rėžtuko pagalba. Rita kviečia visus išbandyti šiuos amatus savo rankomis, pajusti vaško kvapą, žirklutėmis padirbėti – pajausti rezultato džiaugsmą. Smagu būtų, jei į Niūronis atsivežtumėte ir savo svečius.

https://arkliomuziejus.lt/mokome/edukacines-programos/; [email protected];mob. (8 612) 69 545

3. Ramūnas Daugelavičiaus – „Arbatos magija“.

Jo renkamos vaistažolės, gaminami mišiniai ir gilių kava yra sertifikuoti kaip tautinio paveldo produktai. „Iš lietuviškų pievų kilusios žolelės nusipelno arbatos gėrimo ceremonijos“ – tvirtai įsitikinęs Ramūnas Daugelavičius. Jo dėka lietuviai įgijo galimybę susipažinti su arbatos gėrimo ceremonija patys nekeliaudami į tolimas šalis. Taip Anykščiuose Ramūnas su draugais įkūrė „Arbatos magija“ pavadintą arbatinę.

https://www.ramunovaistazoles.lt/; el. paštas: [email protected];mob.: (+370 659) 78 361

4. Laima Vasiliauskienė – IĮ „Laimos pasagėlė“ – apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos, prekyba maisto produktais.

IĮ „Laimos pasagėlė“ yra Niūronių kaime, Arklio muziejaus teritorijoje. Poilsiautojams parengti jaukūs kambariai su patogumais nakvynei, rengiami pobūviai, furšetai, veikia kavinė, teikiama išvažiuojamojo maitinimo paslauga. Kavinė priklauso Aukštaitijos kulinarinio paveldo tinklui. Maistas gaminamas iš vietinių produktų, laikantis senovinių tradicijų. Naujoje amatų klėtyje siūloma edukacinių programų įvairovė.

www.laimospasagele.lt; [email protected];   mob. (8 682) 13 405

5. Nijolė Kačkuvienė – naminės duonos kepimas.

Autentiškoje XX a. pradžią menančioje troboje Niūronių kaime Nijolė susipažindins su duonos keliu nuo rugių sėjos iki duonos riekės. Kiekvieną tarsi namiškį maloniai sutikusi ir už stalo pasodinusi gaspadinė papasakos apie rugių sėjimą, kūlimą, malimą, duonos raugimą ir užmaišymą. Sužinosite apie senolių duonos kepimo papročius ir pagerbimo ritualus, šeimos tradicijas, susipažinsite su senoviniais buities rakandais. Kiekvienam bus suteikiama nepakartojama galimybė pačiam suformuoti ir ką tik iškūrentoje duonkepėje išsikepti savo duonos kepalėlį arba nusipirkti dar šiltą, ką tik iš krosnies ištrauktą!

https://arkliomuziejus.lt/mokome/edukacines-programos/; [email protected]; mob. (8 616) 25 124.

6. Valaukis“ – Anykščių kultūros centro folkloro ansamblis.

Turi teisę Anykščių regioninio parko produkto ženklu žymėti teikiamas Aukštaitijos folkloro ir Anykščių krašto tradicinės kultūros tęstinumo paslaugas, edukacinius renginius.

Folkloro ansamblis „Valaukis“ susikūręs 1984 m. (var­das kilęs nuo upe­lio pava­din­imo). Nuo 2002 metų kolek­tyvui vadovauja Regina Stumburienė. Kolek­tyvo reper­tu­are – Antano Baranausko „svi­e-tiškos“ gies­mės bei „Anykščių šilelis“, seserų Kairyčių dain­uo­tos dainos, Anykščių krašto aukš­taitiškos liaud­ies dainos, sutart­inės, roman­sai ir t.t.

Regina Stumburienė, [email protected], mob. 8600 94459