Parama parkui

PAREMKITE ANYKŠČIŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS VEIKLĄ 

Kasmet nuo sausio 1 d. iki gegužės 1 d. Lietuvos gyventojai gali skirti pasirinktai nevyriausybinei ar biudžetinei organizacijai 2% savo pajamų mokesčio. Ši parama mokesčių mokėtojui nieko nekainuoja – paskirstomas pajamų mokestis, JAU SUMOKĖTAS į valstybės biudžetą. Taip pat šis mokestis nėra atimamas iš pajamų mokesčio, kurį susigrąžinate užpildę metinę pajamų deklaraciją. Jeigu šia teise nepasinaudojate, pinigai tiesiog lieka valstybės biudžete ir panaudojami valstybės nuožiūra. 

Norėdami skirti 2% jau sumokėtų valstybei mokesčių Anykščių regioninio parko gamtos ir kultūros paveldo priežiūrai, direkcijos organizuojamoms gamtosauginėms veikloms, renginiams ir projektams paremti, prašome Jūsų iki gegužės 1 d. užpildyti specialiosios formos prašymą (forma FR0512). Užpildytą prašymą pateikti Apskrities Valstybinei Mokesčių Inspekcijai (toliau AVMI), kurios veiklos teritorijoje nuolat gyvenate. Patogiausia tai atlikti pateikiant deklaraciją elektroniniu būdu. 

Iš anksto dėkojame Jums už suteiktą paramą! 

Anykščių regioninio parko direkcijos duomenys 

Paramos gavėjas: Anykščių regioninio parko direkcija 

Paramos gavėjo kodas: 288743920

Buveinės adresas: J. Biliūno g. 55, Anykščiai 

Bankas: AB SEB bankas 

Banko kodas: 70440

Sąskaitos numeris:  LT27 7044 0600 0212 7210