Žiemojančių vandens paukščių apskaita

2018-01-19


Žiemojančių vandens paukščių apskaitos puiki Lietuvos ornitologų draugijos organizuojama iniciatyva, prie kurios jau kelinti metai prisideda ir Anykščių regioninio parko direkcija. Žiemojančių vandens paukščių apskaitos ne tik suteikia mums visiems naudingos informacijos apie šiuo metu šalyje žiemojančius sparnuočius, jų rūšinę sudėtį, bet ir gali padėti pasirūpinti žiemojančių vandens paukščių apsauga.

Pirmą kartą tokios apskaitos šalies mastu buvo organizuotos 1987–1990 metais. 2018 m.  žiemojantys vandens paukščiai vėl buvo inventorizuojami visos šalies mastu. Šią žiemą apskaitos turi būti vykdomos sausio 9 – 21 dienomis, tačiau laikantis tarptautinio susitarimo jas reikėtų atlikti sausio 12 – 14 dienomis. Todėl Anykščių regioninio parko direkcijos specialistai žiemojančius vandens paukščius skaičiavo sausio 12 dieną. Apskaitos buvo vykdomos trijose vietose: prie Šventosios upės užtvankos ties Anykščiais, prie Šventosios upės užtvankos ties Kavarsku ir prie Judinio upelio žiočių.

Iš viso suskaičiuoti 254 žiemojantys paukščiai, iš kurių didžiausią dalį sudarė didžiosios antys (249 individai). Jų aptikome visose trijose stebėjimo vietose. Šventosios upėje tie Kavarsko užtvanka buvo užfiksuota didžiausia paukščių rūšinė įvairovė: čia aptikome didžiąsias antis (188 individai), didžiuosius dančiasnapius (4 individai) ir pilkąjį garnį (1 individas).

   Didžiosios antys Šventosios upėje ties Anykščiais 

SVARBU! Taip pat norime informuoti visus gamtos mylėtojus, kad paukščius žiemą lesinti reikia labai atsakingai. Vandens paukščius lesinti galima tik žiemą ir tik pilnai per žiemą neužšąlančiuose vandens telkiniuose. Pradėti lesinti galima tada, kai telkinių pakraščiai pasidengia tvirtu ledu. Kitu atveju paukščiai pilnai susiranda patys. Gulbėms ir antims naudingesnis lesalas yra ne batonai ir saldžios bandelės, o grūdai.

 

 

                                                    Vyriausioji specialistė Diana Martinavičiūtė

                                                   Nuotraukos: vyriausiojo specialisto Rolando Lančicko