Šventosios kraštovaizdžio draustinis

2020-12-18


Draustiniai, tai saugomos teritorijos, kurios gali būti nacionalinio, regioninio parko sudėtyje, tačiau unikalūs – valstybiniai draustiniai. Tokių draustinių visoje Lietuvoje yra 402. Paprastai valstybiniai draustiniai yra mažiau žinomi, tačiau juose besislepiančios vertybės yra itin unikalios ir vertos dėmesio.

Vienas iš tokių draustinių – Anykščių rajone esantis, Šventosios kraštovaizdžio draustinis, įsteigtas 1974 m., plotas − 1222 ha. Apie 75 % ploto užima miškai (daugiausia pušų jaunuolynai, yra eglynų, beržynų, juodalksnynų). Aptiktos 575 augalų rūšys. Draustinyje saugomas raiškus Šventosios upės slėnio kraštovaizdis. Tai pats didžiausias ir vienas lankomiausių draustinių. Didžiausios įtakos tam turi Šventosios upė, kurią mėgsta ne tik poilsiautojai, bet ir vandens sporto turistai. Upės pakrantėse įrengta nemažai poilsiaviečių ir stovyklaviečių, įrengta apžvalgos aikštelė prie Mikierių atodangos ir kabantis pėsčiųjų tiltas.

Mikierių atodanga – viena vaizdingiausių Šventosios upės slėnio vieta, traukianti tiek turistus, tiek atodangą tyrinėjančius mokslininkus. Teigiama, jog Šventosios slėnis pradėjo formuotis maždaug prieš 10–12 tūkstančių metų. Per paskutinįjį apledėjimą ji sugebėjo pragraužti visą Mikierių apylinkėse buvusią smėlingų – žvirgždingų nuo­gulų storymę (beveik 20 metrų storio) ir net po jomis esantį moreninį priemolį. Vėliau, besistumdydama į šonus, ji platino slėnį ir formavo terasines aikšteles. Mikierių apylinkėse didžiausią Švento­sios slėnio dalį užima pirmoji terasinė aikštelė, kurios plotis vietomis siekia iki pusės kilometro. Kirsdama smėlingas nuogulas, čia Šventoji iki galo praplėtė savo kilpas. Todėl ties Mikieriais upės vingiai yra platus, apvalūs, vietomis net baigia susijungti.

Mikierių tiltas – pėsčiųjų tiltas per Šventąją, jungiantis Mikierius ir Inkūnus. Viename krante – prie Šimonių girios įsikūrusi miškų ūkio gyvenvietė, girininkija, mokykla, medicinos punktas, kitame krante – Inkūnų bažnyčia, kapinaitės. Tiltas yra 80 m ilgio, 1,20 m pločio, pakibęs aukštai virš vandens, todėl jam nekelia grėsmės aukštas vanduo ar ledonešis. Ypač šį objektą mėgsta vandens turistai, kadangi prie tilto yra stovyklavietė, kurioje galima išsilaipinti ir pailsėti.

Anykščių miškų urėdijoje Šimonių girios pietiniame pakraštyje, kur Šventosios upė išraižė Didžiąsias Mikierių kilpas, 2005 m. įkurtas danielynas. Miškininkų globojami erdviame 63 ha aptvare gyvena danieliai, muflonai, dėmėtieji elniai ir šernai, kuriuos galima stebėti iš apžvalgos bokštelio.

Plaukiant Šventąja galima pamatyti nemažai išlikusių senvagių, stačių šlaitų, gamtos ir kultūros vertybių. Aukščiausios draustinio kalvos yra iškilusios daugiau nei 200 m. virš jūros lygio, todėl nuo jų atsiveriantys vaizdai gniaužia kvapą, o šalia čia esančių paslaptingų ir užpelkėjusių daubų, galima sutikti pilkąsias gerves, griežles, juodąsias meletas bei kitus paukščius.

Lankomų objektų koordinatės:

Mikierių atodanga: X: 6170565, Y: 575243 (LKS)

Mikierių kabantis tiltas per Šventąją: X: 6169915, Y: 574190 (LKS)

Danielynas: X: 6170597, Y: 573872 (LKS)

 

Nuotraukos ir informacija: Anykščių regioninio parko turizmo vadybininkės Rūtos Ūdraitės