Įgyvendinamas projektas „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)“

2020-06-27


Anykščių regioninio parko direkcija dalyvauja Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos vykdomame projekte Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0009 „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)“. Įgyvendinant šį projektą, viena iš jo numatytų veiklų yra pažintinio dviračių tako Anykščių regioniniame parke įrengimas. Šio projekto metu bus įrengtas vieno kilometro ilgio takas nuo Medžių lajų tako Lynų tilto link Karalienės liūno. Rangos darbus atlieka UAB „JK Ranga“, darbų atlikimo sutartis pasirašyta š. m. gegužės 26 dieną, bendra sutarties vertė 192 387,66 eurų. Dviračių takas turėtų būti įrengtas iki šių metų pabaigos. Atlikus numatytus darbus, bus sudarytos sąlygos keliauti pėsčiomis ar dviračiais nuo Medžių lajų tako dešiniuoju Šventosios upės krantu iki Karalienės liūno ir toliau bei prisidėta prie projekto uždavinių – pritaikyti saugomas teritorijas lankyti, kraštovaizdžiui, vertybėms pažinti, gamtosauginiam švietimui ir mokymui.

Daugiau informacijos apie vykdomą projektą: https://vstt.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/projektu-vykdymas/es-strukturiniai-fondai/vykdomi-projektai

Ateityje planuojama tęsti dviračių tako įrengimą Šventosios upės dešiniajame krante iki Anykščių miesto, sujungiant dabar tiesiamą dviračių taką su jau esamu dviračių taku Anykščių mieste, Žvejų gatvėje, kad būtų sudarytos galimybės keliauti ir kairiuoju, ir dešiniuoju Šventosios upės krantu, aplankant pakeliui esančias gamtos ir kultūros paveldo vertybes.