Atnaujinama Anykščių regioninio parko lauko informacinė infrastruktūra

2019-03-14


Anykščių regioninio parko direkcija dalyvauja projekte Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0008 „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I)“, kurio vykdytojas – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Projekto tikslas – Įgyvendinant projektą siekiama užtikrinti gerą saugomų teritorijų kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros vertybių būklę, tinkamą naudojimą, tvarkymą, pritaikyti jas lankyti ir pažinti.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Projekto įgyvendinimo metu Anykščių regioniniame parke bus išplėtota lauko informacinė sistema, įrengtas pėsčiųjų ir dviračių tiltas per Šventąją, sutvarkyta ir pritaikyta lankymui Vildžiūnų (Virintos) atodanga bei įrengta ekspozicija Medžių lajų tako informaciniame centre.

Daugiau informacijos apie vykdomą projektą: http://www.vstt.lt/VI/article.php?article_id=3904