Moksleivių dienos vasaros stovykla „Bandyk, atrask, mąstyk“

Šių metų birželio 27 – liepos 1 dienomis vyko pradinių klasių moksleivių dienos vasaros stovykla „Bandyk, atrask, mąstyk (BAM)“. Stovyklą organizavo Anykščių švietimo pagalbos tarnyba bei Anykščių baseinas „Bangenis“. Stovyklos vadovėmis buvo psichologė Neringa Grybienė ir logopedė Justė Burbulė. Stovykloje savanoriavo keturi vyresnių klasių moksleiviai. Vasaros stovyklos veikla pagrįsta STEAM ugdymu.

   Vaikai mokėsi sukonstruoti roboto mechaninę dalį, integruoti elektroninius komponentus ir programuoti robotą. Taip pat formavo sveiko gyvenimo būdo įgūdžius baseine. Mokiniai kasdien lankėsi Anykščių regioninio parko centre bei keliavo po lankomas vieta Anykščiuose ir rajone.

   Pirmąją stovyklos dieną ekologė Rasa Gražienė pravedė pamoką: „Pažintis su Anykščių regioninio parko gamtinėmis ir kultūrinėmis vertybėmis“, kurios metu vaikai aplankė Pavarių liepą,  Pavarių akmenį ir Elmės šešiakamienį ąžuolą.

   Biologė Diana Martinavičiūtė organizavo išvyką „Pažintis su vandens paukščiais“. Vaikai vyko prie Kavarsko užtvankos ir stebėjo paukščius, taip pat aplankė Kavarsko  hidroelektrinę. Simona Stasiūnienė pakvietė vaikus prie Variaus atodangos bei supažindino su praeityje gyvenusiais gyvūnais, vykusiais ir vykstančiais reiškiniais gamtoje, vaikai apžiūrinėjo fosilijas, stebėjo gintarą, bei kvarco smėlį per mikroskopą.

   Ketvirtadienį vaikai apsilankė Anykščių regioninio parko lankytojų centro salėje II aukšte, kur išklausė pasakojimą apie vaistažoles, bei  keliavo pėsčiomis Anykštos upės pakrantėmis ir rinko vaistinius augalus, ragavo vaistažolių arbatos, žaidė žaidimus. Paskutiniąją stovyklos dieną mokiniai keliavo po Medžių Lajų taką. Ten juos pasitiko Liudmila Buškienė, kuri papasakojo apie medžius, jų reikšmę lietuvių kultūroje ir kt.

   Visų išvykų metu vaikai ne tik klausėsi pasakojimų, tačiau žaidė įvairius žaidimus, atliko kitas įdomias užduotis.

   Projektą rėmė Anykščių rajono savivaldybė (Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2016–2018 metų veiklos plano 6.9 priemonės Nr. 6.1.2.06 „Vaikų užimtumo didinimas“; 3.1. Gabių vaikų dieninės vasaros stovyklos organizavimas).

 

                                                                                 Anykščių Švietimo pagalbos tarnybos informacija