Lankytojo bilietas

Ekologinio mąstymo žmonės, kuriems rūpi gamta, kraštovaizdžio vertybės, galės prisidėti prie Anykščių regioninio parko puoselėjimo!
Nuo 2015 m. gegužės 15 dienos 4 nacionaliniuose ir 28 regioniniuose parkuose įvedamas valstybinių parkų lankytojo bilietas.

KAINA

Vienkartinis lankytojo bilietas (5 dienoms) lankytis Anykščių regioniniame parke kainuoja 1 eurą.
Vieno mėnesio lankytojo bilietas lankytis Anykščių regioniniame parke kainuoja 5 eurus.
Visų (4 nacionalinių ir 28 regioninių) valstybinių parkų vieno mėnesio lankytojo bilietas kainuoja 10 eurų.
Metinis visų minėtų valstybinių parkų lankytojo bilietas kainuoja 20 eurų.
Vienerių metų visų minėtų valstybinių parkų šeimos lankytojo bilietas kainuoja 25 eurus.

KUR ĮSIGYTI?

Valstybinio parko lankytojo bilieto lėšų panaudojimas už 2019 metus:

Buvo surinkta ir panaudota 149 050 Eur: atnaujinta infrastruktūra stovyklavietėse prie Rubikių ežero ir Šventosios, viso turistinio sezono metu tvarkytos rekreacinės teritorijos, gamtos ir kultūros paveldo objektų aplinka – šienavimas, šiukšlių šalinimas, Natura 2000 teritorijos Šventosios senvagių draustinyje šienavimas ir krūmų atžalų kirtimas, Medžių lajų tako komplekso techninis aptarnavimas ir pilnas išlaikymas. Parengti du nauji techniniai infastruktūros projektai: Šeimyniškėlių (Vorutos) piliakalnio bei Struvės geodezinio lanko UNESCO paveldo objekto punkto, esančio ant Storių kalvos sutvarkymas ir pritaikymas lankymui. Šiems projektams įgyventi pateiktos paraiškos lėšoms gauti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.