P. Biržio (Pupų Dėdės) sodyba ir memorialinis akmuo

P. Biržio (Pupų Dėdės) sodyba ir memorialinis akmuo

P. Biržio, geriau žinomo kaip Pupų Dėdės, gimtoji sodybvietė, kur dar išlikusi viena obelis, paženklinta paminkliniu akmeniu su memorialine lenta (1989 m.). Pupų Dėdė – estrados artistas, humoristinių ir satyrinių kupletų atlikėjas, su armonika jis išvaikščiojo visą Lietuvą. Nutapė daug paveikslų, įdainavo ir įgrojo 31 patefono plokštelę.