Lankytojo bilietas

Ekologinio mąstymo žmonės, kuriems rūpi gamta, kraštovaizdžio vertybės, galės prisidėti prie Anykščių regioninio parko puoselėjimo!
Nuo 2015 m. gegužės 15 dienos 4 nacionaliniuose ir 28 regioniniuose parkuose įvedamas valstybinių parkų lankytojo bilietas.

KAINA

Vienkartinis lankytojo bilietas (5 dienoms) lankytis Anykščių regioniniame parke kainuoja 1 eurą.
Vieno mėnesio lankytojo bilietas lankytis Anykščių regioniniame parke kainuoja 5 eurus.
Visų (4 nacionalinių ir 28 regioninių) valstybinių parkų vieno mėnesio lankytojo bilietas kainuoja 10 eurų.
Metinis visų minėtų valstybinių parkų lankytojo bilietas kainuoja 20 eurų.
Vienerių metų visų minėtų valstybinių parkų šeimos lankytojo bilietas kainuoja 25 eurus.

KUR ĮSIGYTI?

Valstybinio parko lankytojo bilieto lėšų panaudojimas už 2018 metus:

Buvo surinkta ir panaudota 162 296 Eur: Suremontuoti rekreaciniai baldai stovyklavietėse prie Rubikių ežero ir Šventosios, suremontuota 12 pontoninių prieplaukų, esančių Šventosios upėje prie lankytojų pamėgtų objektų, viso turistinio sezono metu tvarkytos rekreacinės teritorijos, gamtos ir kultūros paveldo objektų aplinka – šienavimas, šiukšlių šalinimas, Natura 2000 teritorijos Šventosios senvagių draustinyje šienavimas ir krūmų atžalų kirtimas, Medžių lajų tako komplekso techninis aptarnavimas ir pilnas išlaikymas, Medžių lajų tako automobilių sustojimo aikštelės techninio projekto paslaugos pirkimas.