EEE ir Norvegijos programų projektai

„Biologinei įvairovei ypač vertingų atvirų buveinių atkūrimas ir išsaugojimas Natura 2000 teritorijose“

 

  • Projekto kodas: EEE-LT03-AM-01-K-01-013
  • Projekto laikotarpis: 2015-04-01 - 2017-04-30
  • Projekto vykdytojas: Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija
  • Bendra projekto vertė: 1341863,19 Eur
  • Projekto partneris(-iai): Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija; Anykščių regioninio parko direkcija; VšĮ "Darnaus vystymosi centras"; VšĮ Gamtos paveldo fondas; Norconsult AS
  • Savivaldybės, kurioms tenka projekto nauda: Vilniaus miesto, Varėnos raj., Anykščių raj.

    Plačiau apie projektą skaitykite čia.