Direkcijos direktoriaus 2020 m. strateginiai tikslai ir pagrindiniai veiklos uždaviniai

STRATEGINIAI TIKSLAI

1. Užtikrinti Anykščių regioninio parko kraštovaizdžio kompleksų apsaugą, gamtinės ekosistemos stabilumo, biotos komponentų, kultūros paveldo objektų išsaugojimą ir direkcijai priskirtų saugomų teritorijų priežiūrą.

2. Siekti efektyvesnių gyventojų bei lankytojų aptarnavimo ir konsultavimo, metodų, racionalesnių teritorijos priežiūros būdų, kuo plačiau į šią veiklą įtraukiant regioninio parko bendruomenę. 

3. Formuoti teigiamą Anykščių regioninio parko įvaizdį, skleidžiant informaciją apie regioninį parką ir direkciją.

4. Plėtoti ekologinį švietimą, propaguojant gamtosaugos idėjas.


PAGRINDINIAI VEIKLOS UŽDAVINIAI

1. Užtikrinti sėkmingą ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimą.

2. Vertinti direkcijai priskirtus valstybinius draustinius, taikant naują metodiką.

3. Kryptingai vystyti gamtosauginį švietimą ir ekologinį turizmą.