Direkcijos direktoriaus 2019 m. strateginiai tikslai ir pagrindiniai veiklos uždaviniai

STRATEGINIAI TIKSLAI

1. Užtikrinti Anykščių regioninio parko kraštovaizdžio kompleksų apsaugą, gamtinės ekosistemos stabilumo, biotos komponentų, kultūros paveldo objektų išsaugojimą ir direkcijai priskirtų saugomų teritorijų priežiūrą.

2. Siekti efektyvesnių gyventojų bei lankytojų aptarnavimo ir konsultavimo, metodų, racionalesnių teritorijos priežiūros būdų, kuo plačiau į šią veiklą įtraukiant regioninio parko bendruomenę. 

3. Formuoti teigiamą Anykščių regioninio parko įvaizdį, skleidžiant informaciją apie regioninį parką ir direkciją.

4. Plėtoti ekologinį švietimą, propaguojant gamtosaugos idėjas.


PAGRINDINIAI VEIKLOS UŽDAVINIAI

1. Pagerinti sąlygas lankymui įgyvendinus pėsčiųjų – dviračių tilto per Šventosios upę, Lauko informacinės sistemos ir dviračių tako įrengimo projektus.

2. Užtikrinti Europinės svarbos buveinių ir rūšių išsaugojimą, vykdyti Europos Bendrijos svarbos gyvūnų rūšių, regioninio parko kraštovaizdžio bei lankytojų monitoringo užduotis.

3. Propaguoti regioninio parko saugomas vertybes, kryptingai plėtoti gamtosauginį švietimą ir pažintinį turizmą.