Direkcijos direktoriaus 2018 m. strateginiai tikslai ir pagrindiniai veiklos uždaviniai

STRATEGINIAI TIKSLAI

1. Užtikrinti Anykščių regioninio parko kraštovaizdžio kompleksų apsaugą, gamtinės ekosistemos stabilumo, biotos komponentų, kultūros paveldo objektų išsaugojimą ir direkcijai priskirtų saugomų teritorijų priežiūrą.

2. Siekti efektyvesnių gyventojų bei lankytojų aptarnavimo ir konsultavimo, metodų, racionalesnių teritorijos priežiūros būdų, kuo plačiau į šią veiklą įtraukiant regioninio parko bendruomenę. 

3. Formuoti teigiamą Anykščių regioninio parko įvaizdį, skleidžiant informaciją apie regioninį parką ir direkciją.

4. Plėtoti ekologinį švietimą, propaguojant gamtosaugos idėjas.


PAGRINDINIAI VEIKLOS UŽDAVINIAI

1. Organizuoti Europos bendrijos svarbos atskirų gyvūnų rūšių, kraštovaizdžio, parko lankymo monitoringų užduočių atlikimą.

2. Plėtoti bendradarbiavimą su vietos gyventojais, bendruomene.

3. Kryptingai vystyti gamtosauginį švietimą ir ekologinį turizmą.

4. Organizuoti esančių infrastruktūros objektų remontą ir atnaujinimą, gerinti gamtos ir kultūros paveldo vertybių būklę, teikti kokybiškas paslaugas parko lankytojams.