Darbo užmokestis

Anykščių regioninio parko direkcijos valstybės  tarnautojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis:

 PAREIGYBĖ

PAREIGYBIŲ SKAIČIUS

DARBO UŽMOKESTIS

2017 m (Eur)

DARBO UŽMOKESTIS

2018 m. I ketv. (Eur)

Direktorius

1

1624

1836

Vyriausiasis specialistas

4

815

895

Anykščių regioninio parko direkcijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis:

 PAREIGYBĖ

PAREIGYBIŲ SKAIČIUS

DARBO UŽMOKESTIS 2017 m (Eur)

DARBO UŽMOKESTIS 2018 m. I ketv. (Eur)

Meistras

2

588

654

Informacinio centro administratorė

2

503

512

Informacinio centro prižiūrėtojas

4

432

444

Medžių lajų tako komplekso padalinio vadovė

1

612

636

Viešojo administravimo specialistas 1 609 609