Darbo užmokestis

Anykščių regioninio parko direkcijos valstybės  tarnautojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis:

 PAREIGYBĖ

PAREIGYBIŲ SKAIČIUS

DARBO UŽMOKESTIS

2017 m (Eur)

DARBO UŽMOKESTIS

2018 m. III ketv. (Eur)

Direktorius

1

1624

2060

Vyriausiasis specialistas

4

815

1011

Anykščių regioninio parko direkcijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis:

 PAREIGYBĖ

PAREIGYBIŲ SKAIČIUS

DARBO UŽMOKESTIS 2017 m (Eur)

DARBO UŽMOKESTIS 2018 m. III ketv. (Eur)

Meistras

2

588

676

Visuomenės informavimo specialistė

1

***

***

Informacinio centro administratorė

2

503

529

Informacinio centro prižiūrėtojas

4

432

485

Medžių lajų tako komplekso padalinio vadovė 1 *** ***