Buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST)

Buveinių apsaugą Lietuvoje reglamentuoja – ES Buveinių direktyva (92/43/EEC).

Tikslas – išsaugoti biologinę įvairovę Europos Sąjungoje, kuriant saugomų teritorijų, išskiriamų pagal bendrus kriterijus, tinklą. Biologinės įvairovės išsaugojimas gali būti sėkmingas tik tada, kai bus saugomi ne pavieniai biotopai, bet sudėtingi buveinių deriniai, atitinkantys įvairius ekologinius rūšių ir jų bendrijų poreikius.

Anykščių regioninio parko teritorijoje yra išskirtos 9 Buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST):

 • Anykščių šilelis (LTANY0012);
 • Girelės miškas (LTANY0011);
 • Šventosios upė žemiau Andrioniškio (LTUKM0002);
 • Virintos upė (LTANY0004);
 • Variaus upelio slėnis (LTANY0009);
 • Vilkatėnų miškas (LTANY0001);
 • Pavirinčių-Pakalnių pelkė (LTANY0002);
 • Rubikių ežeras ir jo apyežerės (LTANY0019);
 • Šventosios senvagės (LTANY0020)

Šiose BAST teritorijose  aptinkamos šios Europos Bendrijos svarbos buveinės:

 • 9010 vakarų taiga;
 • 7140 tarpinės pelkės ir liūnai;
 • 6210 stepinės pievos;
 • 3260 upių sraunumos su kurklių bendrijomis;
 • 6450 aliuvinės pievos;
 • 8220 silikatinių uolienų atodangos;
 • 3160 natūralūs distrofiniai ežerai;
 • 91D0 pelkiniai miškai.