Darbo užmokestis

Anykščių regioninio parko direkcijos valstybės  tarnautojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis:

 PAREIGYBĖ

PAREIGYBIŲ SKAIČIUS

DARBO UŽMOKESTIS

2016 m (Eur)

DARBO UŽMOKESTIS

2017 m. III ketv. (Eur)

Direktorius

1

1345

1683

Vyriausiasis specialistas

5

811

834

Anykščių regioninio parko direkcijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis:

 PAREIGYBĖ

PAREIGYBIŲ SKAIČIUS

DARBO UŽMOKESTIS 2016 m (Eur)

DARBO UŽMOKESTIS 2017 m. III ketv. (Eur)

Meistras

2

628

605

Informacinio centro administratorė

2

425

509

Informacinio centro prižiūrėtojas

4

354

417

Medžių lajų tako komplekso padalinio vadovė

1

562

621